พุธ 20 มิ.ย. 2018

สื่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา

เว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน วีดีโอแนะนำเกี่ยวกับอาเซียนจากเว็บไซต์ ยูทูป
เกมการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน
จัดทำโดยนางจันทรรัตน์ เลิศทอง ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) สพป.พะเยาเขต 1

 

เกมค้นหาชื่อประเทศภาษาอังกฤษ 10 ประเทศในอาเซียน

 

เกมค้นหาคำศัพท์คำทักทายของประเทศในอาเซียน

แนะนำประเทศลาว

เกมจับคู่ธงในประเทศกลุ่มอาเซียน

แนะนำประเทศกัมพูชา

เกมจิ๊กซอร์ต่อภาพแผนที่อาเซียน

แนะนำประเทศบรูไน

เกมจับคู่ชุดประชาติอาเซียน

 

แนะนำประเทศสิงคโปร์

หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรอาเซียน
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับประเทศอาเซียน

Asean1

Asean2

Asean3

Asean4


แนะนำประเทศมาเลเซีย

แผนการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาระดับชั้น ป.1-6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ป. 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ป. 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ป. 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ป. 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ป. 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ป. 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ป. 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ป. 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ป. 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ป. 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ป. 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ป. 6


แนะนำประเทศพม่า

ดาวน์โหลดได้ที่นี่


แนะนำประเทศเวียดนาม


แนะนำประเทศอินโดนีเซีย

แนะนำประเทศฟิลิปปินส์

แนะนำประเทศไทย