Get Adobe Flash player

ติว O-Net 2559 เริ่มเสาร์ที่  19 พ.ย นี้เป็นวันแรก

สนุกกับวันหยุด....ม่อนทานตะวันที่ป่าซาง

^^^...ม่วนอกม่วนใจ๋...^^^

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 08:05 น.
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2015 เวลา 10:07 น.
 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

.


ชัยวัฒน์  อินต๊ะสาร

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

คติประจำ... ไม่ไกลแค่เอื้อม..สำเร็จแน่..ถ้าเราทำ??

Frown

 

ครูเกียรติยศเด่นปีการศึกษา 2550 จากสหวิทยาเขตดอกคำใต้ เขต 1

ครูเกียรติยศปีการศึกษา 2551 จากสหวิทยาเขตดอกคำใต้ เขต 1

ครูเกียรติยศเด่นปีการศึกษา 2552 จากสหวิทยาเขตดอกคำใต้ เขต 1

ครูเกียรติยศคณิตศาสตร์เด่นปีการศึกษา 2552 จากสพป.พะเยาเขต 1

ครู "ดีคณิตศาสตร์เด่น" ปีการศึกษา 2553จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

Laughing


ผลงานทางวิชาการ...การพัฒนาผลสัมฤทธิ์แบบฝึกคณิตศาสตร์ชั้น ป. 6 เรื่อง เศษส่วน

การพัฒนาบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนชั้น ป. 6 ( CAI ) 1 ชุด

แบบฝึกเรื่อง เศษส่วนชั้น ป. 6 จำนวน 16 เล่ม


Laughing

ผลงานที่จะทำต่อไป..สร้างแบบฝึกคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ชั้นป. 5  จำนวน 70 ชุด

สร้างแบบฝึกชุด  CAI  จำนวน  1 บท  ( กำลังศึกษาโปรแกรม flast อยู่ )

โดยมีครูพี่เลี้ยง  ครูจันทรัตน ์ จันทร์คำ ครูชำนาญการพิเศษเป็นที่ปรึกษา )

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2015 เวลา 12:35 น.)

 
ท่องเที่ยว