ผลงานที่ภาคภูมิใจ
Get Adobe Flash player

^^แข่งทักษะที่จ.แพร่ 17-19ธค2557^^

ณ.รรสองพิทยาคม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เวลา 11:35 น.
 

อบรม^.วัดผลประเมินผล^

เชียงใหม่ภูคำ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 05:30 น.
 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

.


ชัยวัฒน์  อินต๊ะสาร

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

คติประจำ... ไม่ไกลแค่เอื้อม..สำเร็จแน่..ถ้าเราทำ??

Frown

 

ครูเกียรติยศเด่นปีการศึกษา 2550 จากสหวิทยาเขตดอกคำใต้ เขต 1

ครูเกียรติยศปีการศึกษา 2551 จากสหวิทยาเขตดอกคำใต้ เขต 1

ครูเกียรติยศเด่นปีการศึกษา 2552 จากสหวิทยาเขตดอกคำใต้ เขต 1

ครูเกียรติยศคณิตศาสตร์เด่นปีการศึกษา 2552 จากสพป.พะเยาเขต 1

ครู "ดีคณิตศาสตร์เด่น" ปีการศึกษา 2553จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

Laughing


ผลงานทางวิชาการ...การพัฒนาผลสัมฤทธิ์แบบฝึกคณิตศาสตร์ชั้น ป. 6 เรื่อง เศษส่วน

การพัฒนาบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนชั้น ป. 6 ( CAI ) 1 ชุด

แบบฝึกเรื่อง เศษส่วนชั้น ป. 6 จำนวน 16 เล่ม


Laughing

ผลงานที่จะทำต่อไป..สร้างแบบฝึกคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ชั้นป. 5  จำนวน 70 ชุด

สร้างแบบฝึกชุด  CAI  จำนวน  1 บท  ( กำลังศึกษาโปรแกรม flast อยู่ )

โดยมีครูพี่เลี้ยง  ครูจันทรัตน ์ จันทร์คำ ครูชำนาญการพิเศษเป็นที่ปรึกษา )

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2013 เวลา 22:32 น.)