Get Adobe Flash player
ผู้บริหารโรงเรียน

นายกิตติพงษ์ เชื้อหมอ

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลส่วนตั


กิจกรรมปี 2557
ครูวิชาการช่วงชั้นที่ 2

ปรานี ดวงมณี คศ 3 วิทยาศาสตร์

ครูวิชาการช่วงชั้นที่ 3

สุริพร วงค์ประสิทธิ์ คศ.3วิทยาศาสตร์

แนะนำครูใหม่ภาษาจีน

แนะนำครูใหม่..ภาษาจีน

นายจักรพันธ์  ศิริพันธุ์

ครูยุคBBL&

ประเพณีกินสลากภัตวัดต่างๆในเขตบริการ.2558

บทละคร...ในชั้นเรียน...พระไชยสุริยา

แสดงโดย..ฅนทำคนดู...เด็กๆจำไก่ได้ 2 กันยายน 2558 โรงเรียนบ้านจำไก่

อบรมDLIT...โดยมีรองณัฐพล เป็นประธานในการเปิดอบรม

13-14 กันยายน 2558 ณ.สพป.พะเยาเขต 1

ทีฆายุกา โหตุ  มหาราชินี

12 สิงหาคม 2558

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คลิกที่นี่

เว็ปไซต์โรงเรียนบ้านจำไก่Kiss

วันแม่แห่งชาติคลิกที่นี่ครับ!!

คณะผู้บริหารสพป.พะเยาเขต1มาศึกษาดูงานBBL

และการนำหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ณ.โรงเรียนบ้านจำไก่ 27 ก.ค 2558

ผู้บริหารสัญจร คลิกที่นี่ครับ!!Money mouth

^^สนามเด็กเล่น  BBLกุญแจดอกที่ 1  ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

และจะตามด้วยกุญแจดอกที่ 2  3  4  5  ตามลำดับ^

CoolKissInnocent

ชนะเลิศเหรียญทอง...เป็นตัวแทนระดับมัธยมต้น.

.สพปพะเยาเขต 1

^โครงการรักษ์ภาษาไทย^..แต่งกลอนสุภาพ.การอ่านเอาเรื่อง

แต่งกลอนสุภาพค่ะ....ดีใจจังค่ะ คลิกที่นี่ครับ!!!Innocent ..

ละครคนทำคนดู!!!Innocent

กลอนห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านจำไก่

ห้องสมุดบ้านจำไก่    แหล่งเรียนได้ใช้ศึกษา

สามดีช่วยนำพา                 พัฒนาเรื่องการงาน

ห้องสมุดสามดี        ต้องอยู่ที่มาตรฐาน

นักเรียนพัฒนาการ             รักการอ่านเรื่องปรัชญา

สื่อแรกหนังสือดี      เทคโนโลยีมีศึกษา

สาระหลักตำรา                 มีเนื้อหาไร้พิษภัย

ส่งเสริมคุณธรรม     พาก้าวล้ำนำสมัย

มองโลกอย่างกว้างไกล             เรื่องใหม่ๆในโลกา

ข้อมูลมีคุณภาพ       เด็กซึมซาบการศึกษา

เรียนรู้เสริมปัญญา            ความก้าวหน้าทันเหตุการณ์

บรรยากาศห้องสมุด   ดีที่สุดเรื่องข่าวสาร

สะดวกบริการ                   งานประสานสื่อสองดี

สามดีบรรณารักษ์    รู้ประจักษ์แจ้งทุกที่

บริหารจัดการดี               สื่อไอทีมีครบครัน

ขั้นตอนกระบวนใช้   มีนิสัยรักการอ่าน

ความรู้ความชำนาญ            นำประสานการพัฒนา

สามดีมีครบถ้วน     สำคัญล้วนการศึกษา

ค้นคว้าจากตำรา                  เด็กรู้ค่าจักทำตาม

แต่งโดย. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ชัยชนะ   นักเรียนชั้น ม.3

เด็กหญิงทิพลาวรรณ  รักสนอง นักเรียนชั้น ม. 3

ครูที่ปรึกษา. นางอัมรา  ศรีชัย ครูชำนาญการ

กลับหน้าหลัก

Утром поднялся без костыля и "Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь № 2. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 8-е издание, стереотипное" больше уже не притрагивался к нему.

Это одно "Эмили из Молодого Месяца. Искания" из величайших сокровищ Синанджу.

Ветер бил в лицо, жег и царапал щеки душем ледяных кристаллов.

Вы уже ранены и рана болит; подумайте "Коррекция сложных речевых расстройств" же о том, "Энциклопедия стройности" что я могу с вами сделать за день.

Мы везем домой их "Уголовный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 1 декабря 2012 года" кукурузу и тыквы.

Я продолжал движение, заметив мудреный и окольный путь, выводящий меня на цель слева, потому что он, "Случайный попаданец" казалось, до некоторой степени он может обеспечить прикрытие.

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2013 เวลา 03:33 น.)

 
กิจกรรมใหม่ปี 2558
ผู้ดูแลระบบ

trip!!!!วันหยุด

ชัยวัฒน์ อินต๊ะสาร คศ 3คณิตศาสตร์

admim webmaster

ครูวิชาการช่วงชั้นที่ 1

ศิรินทรณ์ จันทร์ทัน คศ 3 ภาษาไทย

สนาม BBL ห้องเรียนBBL ที่นี่ค่ะKiss

สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ

จากวันวาน..ที่พากเพียร!!!!!!!!