Get Adobe Flash player
ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายกิตติพงษ์ เชื้อหมอ

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลส่วนตั


กิจกรรมปี 2557
ครูวิชาการช่วงชั้นที่ 2

ปรานี ดวงมณี คศ 3 วิทยาศาสตร์

ครูวิชาการช่วงชั้นที่ 3

สุริพร วงค์ประสิทธิ์ คศ.3วิทยาศาสตร์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน 23 มีนาคม 2558

ณ.หอประชุมโรงเรียนบ้านจำไก่

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 ณ.จังหวัดเชียงใหม่

9-10 มีนาคม 2558 นักเรียน 21คน ครู 16 คน

^^วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน^^

^^ CHIANGMAI  ZOO AQUARIUM^^

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2015 เวลา 22:13 น.
 

เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

12ก.พ 2558ณ.อุทยานแห่งชาติน้ำตกดอยภูนาง

อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 21:57 น.
 

กลอนห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านจำไก่

ห้องสมุดบ้านจำไก่    แหล่งเรียนได้ใช้ศึกษา

สามดีช่วยนำพา                 พัฒนาเรื่องการงาน

ห้องสมุดสามดี        ต้องอยู่ที่มาตรฐาน

นักเรียนพัฒนาการ             รักการอ่านเรื่องปรัชญา

สื่อแรกหนังสือดี      เทคโนโลยีมีศึกษา

สาระหลักตำรา                 มีเนื้อหาไร้พิษภัย

ส่งเสริมคุณธรรม     พาก้าวล้ำนำสมัย

มองโลกอย่างกว้างไกล             เรื่องใหม่ๆในโลกา

ข้อมูลมีคุณภาพ       เด็กซึมซาบการศึกษา

เรียนรู้เสริมปัญญา            ความก้าวหน้าทันเหตุการณ์

บรรยากาศห้องสมุด   ดีที่สุดเรื่องข่าวสาร

สะดวกบริการ                   งานประสานสื่อสองดี

สามดีบรรณารักษ์    รู้ประจักษ์แจ้งทุกที่

บริหารจัดการดี               สื่อไอทีมีครบครัน

ขั้นตอนกระบวนใช้   มีนิสัยรักการอ่าน

ความรู้ความชำนาญ            นำประสานการพัฒนา

สามดีมีครบถ้วน     สำคัญล้วนการศึกษา

ค้นคว้าจากตำรา                  เด็กรู้ค่าจักทำตาม

แต่งโดย. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ชัยชนะ   นักเรียนชั้น ม.3

เด็กหญิงทิพลาวรรณ  รักสนอง นักเรียนชั้น ม. 3

ครูที่ปรึกษา. นางอัมรา  ศรีชัย ครูชำนาญการ

กลับหน้าหลัก

Утром поднялся без костыля и "Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь № 2. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 8-е издание, стереотипное" больше уже не притрагивался к нему.

Это одно "Эмили из Молодого Месяца. Искания" из величайших сокровищ Синанджу.

Ветер бил в лицо, жег и царапал щеки душем ледяных кристаллов.

Вы уже ранены и рана болит; подумайте "Коррекция сложных речевых расстройств" же о том, "Энциклопедия стройности" что я могу с вами сделать за день.

Мы везем домой их "Уголовный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 1 декабря 2012 года" кукурузу и тыквы.

Я продолжал движение, заметив мудреный и окольный путь, выводящий меня на цель слева, потому что он, "Случайный попаданец" казалось, до некоторой степени он может обеспечить прикрытие.

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2013 เวลา 03:33 น.)

 
ผู้ดูแลระบบ


ชัยวัฒน์ อินต๊ะสาร คศ 3คณิตศาสตร์

admim webmaster

ครูวิชาการช่วงชั้นที่ 1

ศิรินทร จันทัน คศ 3 ภาษาไทย