บริหารงานทั่วไป

ห้องสมุดโรงเรียน

 

 

 

มุมข่าวสาร

 
Home ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2011 เวลา 05:35 น.

ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16  ธันวาคม พ.ศ. 2506  นำโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการศึกษา  และคณะครูในโรงเรียนป่าแฝก  ได้ประชุมตกลงกันขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 5-7)              มีนายชื่น  โพธิพรม        กำนันตำบลป่าแฝกเป็นประธาน     นายสิงห์แก้ว  ประวิลวรรณ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านป่าแฝกเป็นเลขานุการ ได้เชิญ  นายปรีชา  สุวงศ์วาร ศึกษาธิการอำเภอแม่ใจ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์  สร้างอาคารแบบ ป.1  พิเศษ  ขนาด 6  ห้องเรียน วันที่  11  มิถุนายน พ.ศ. 2507 ทางราชการอนุญาตเปิดทำการสอน ครูคนแรกคือนายสำรอง  เดชเพชรเป็นผู้รักษาการครูใหญ่  ต่อมาแต่งตั้ง  นายยงยุทธ  ไชยเสนา  เป็นผู้รักษาการครูใหญ่ปี พ.ศ.2512 ทางราชการย้ายโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนเดิม   (ศูนย์สภาตำบล-  ป่าแฝก)    มารวมกันเป็นโรงเรียนป่าแฝกสามัคคี

ปี พ.ศ. 2513  แต่งตั้ง  นายบัณฑิต  วรรณคณาพล  เป็นครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2515  แต่งตั้ง  นายศุภฤกษ์  ไวศยานุวัฒน์  รักษาการตำแหน่งครูใหญ่

ปี  พ.ศ. 2516  แต่งตั้ง  นายวิชาญ  งานดี  เป็นครูใหญ่

ปี  พ.ศ. 2517  แต่งตั้ง  นายระวี  จิรเดชากุล  เป็นครูใหญ่

ปี  พ.ศ. 2518  แต่งตั้ง  นายไพบูลย์  วิชาลัย  เป็นครูใหญ่

ปี  พ.ศ. 2523  แต่งตั้ง  นายวัฒนา  สุขเกษม  รกน.ครูใหญ่

ปี  พ.ศ. 2524  แต่งตั้ง  นายสุรพงษ์  วงศ์สุวรรณ  รกน.ครูใหญ่

ปี  พ.ศ. 2525  แต่งตั้ง  นายประยูร  นันตา  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี  พ.ศ. 2532  แต่งตั้ง  นายสนิท  ศริธินนท์  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี  พ.ศ. 2537  แต่งตั้ง  นายประยูร  นันตา  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี  พ.ศ. 2541  แต่งตั้ง  นายประยูร  นันตา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปี  พ.ศ. 2544  แต่งตั้ง  นายอิทธิพล  แถบคำ  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี  พ.ศ. 2548  แต่งตั้ง  นายอิทธิพล  แถบคำ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ. 2551  แต่งตั้ง  นายทรงชัย    เชื้อเมืองพาน     ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ. 2555  แต่งตั้ง  นายกานตเชษฐ์   ถาคำ    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านป่าแฝกสามัคคี ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี เมื่อปี พ.ศ. 2517

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:47 น.
 ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: themza templates web hosting Valid XHTML and CSS.