บริหารงานทั่วไป

ห้องสมุดโรงเรียน

 

 

 

มุมข่าวสาร

 
Home ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

นักเรียนทั้งหมด  จำนวน  67  คน

แบ่งตามระดับชั้น  ดังนี้

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล  2 3 - 3
อนุบาล  3 5 - 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 1 6 7
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 5 6 11
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 5 6 11
ชั้นประถมศึกษาปีที่   4 5
7
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 3 2 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 5 6 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -
-
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 3 - 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 4 - 4
 ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: themza templates web hosting Valid XHTML and CSS.