งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558

ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบุญเรือง ฯร่วมกัน
จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เมื่อ 30 ธันวาคม 2557