กิจกรรมวันแม่ 2557

นายฝาแก้ว โภชน์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญเรืองฯ
เป็นประธานในงานจัดกิจกรรมวันแม่
8 สิงหาคม 227