กีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
25-26 กุมภาพันธ์ 2557
ณ.โรงเรียนบ้านปาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา