ประเมินสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2

คณะทำงานจาก สพป.พะเยา เขต 1 นำโดยหัวหน้างานกลุ่มงานนิเทศการศึกษา
ศน.สงัด ปินตานา ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557