สวัสดีปีใหม่ 2557

โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
จัดงานต้อนรับปีใหม่ 2 มกราคม 2557ให้กับนักเรียนอย่างสนุกสนาน