วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เริ่มปีการศึกษาใหม่ให้ผู้ปกครองให้ได้รับทราบ นโยบายของโรงเรียน โดยมี ผอ.ลักษณ์  ทิศสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นดำเนินประชุมชีแจง มีผู้ปกครองทั้งหมดเข้าร่วมประชุม  131 คน  คิดเป็น 93.57 % ไม่มาประชุม 9 คน  คิดเป็น 6.43%   โดยผู้ปกครองที่ไม่เข้าร่วมประชุมอาจจะมีธุระเร่งด่วน ทางโรงเรียนก็จะเชิญมารับทราบหัวข้อประชุมในโอกาสต่อไป

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2019 เวลา 08:38 น.)