15-19  สิงหาคม 2555 คณะครูโรงเรียนเรียนร่วม  อนุบาลภูกามยาวได้เข้าอบรมคุณธรรมโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล  ที่วัดพระธาตุจอมทอง  อ.เมืองพะเยา ร่วมกับคณะครูใน สพป.พย.1 อีกหลายโรง  และพร้อมกันทั่วประเทศ  81  จุด เพื่อนำความรู้ที่ได้มาอบรมสั่งสอนเด็กให้มีคุณธรรม สมกับเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล   ทุกคนอิ่มบุญกันถ้วนหน้า......สาธุ   (ชมภาพเพิ่มเติม)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2012 เวลา 01:00 น.)