8 มิถุนายน 2555  โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานพร้อมคณะกรรมการนักเรียนเพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างนักเรียนและคณะครู  โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด    <<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 04:40 น.)