28 สิงคมคม 2563 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว  โดย ผอ.ลักษณ์  ทิศสุขใส  นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนร่วมทำบุญสืบสานประเพณีตานสลากภัตรร่วมกับชุมชนในหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นงานประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่โบราณ ณ วัดเชียงหมั้น ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว  จ.พะเยา

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 01 กันยายน 2020 เวลา 06:46 น.)