30  กค.2563  นายลักษณ์  ทิศสุขใส  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว  ได้นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อความจงรักภักดี ณ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2020 เวลา 06:40 น.)