โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว โดยคุณครูนางสาวศศิธร  แสงดอก ได้นำนักเรียนระดับชั้น ป.4-6  เข้า อบรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคเพื่อสุขภาพ  ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ดงเจน  อ.ภูกามยาว

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2020 เวลา 06:41 น.)