มุฑิตาจิต 62 เมื่อวันที่ 14 กย.62 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว ได้ไปศึกษาดูงานและมุฑิตาจิตให้แก่คุณครูพสชนันท์ ณ น่าน และคุณครูศรินทิพย์  ไชยเพ็ญ  บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน เนื่องในโอกาส เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 62 นี้ โดยคณะครูทั้งสองท่านทำการสอนในโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว มายาวนาน 24 ปีและ 20 ปีตามลำดับ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 24 กันยายน 2019 เวลา 06:15 น.)