โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว ได้นำนักเรียนไปฝึกทักษะการว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา และสระว่ายน้ำธารธรา อ.เมืองพะเยา ในแต่ละสัปดาห์แบ่งนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1-6 ไปฝึกทักษะ ทั้งสองแห่งสลับกันไปในแต่ละวัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลดงเจน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีความรู้ขั้นพื้นฐานและฝึกทักษะการว่ายน้ำให้เป็นและครบทุกคน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 24 กันยายน 2019 เวลา 06:14 น.)