ผู้บริหารโรงเรียน
ป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้25
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้25
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้94
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่ผ่านมา205
mod_vvisit_counterThis month860
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา1161
mod_vvisit_counterทั้งหมด62312

We have: 7 guests online
Your IP: 3.230.1.126
 , 
Today: ต.ค. 27, 2020
ผูดูแลระบบ
ป้ายโฆษณา

จำนวนนักเรียนรายชั้น

 

 

รายชื่อนักเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว  ตำบลดงเจน  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

3571

1 5677 00096 83 3

เด็กชายพัชรากรณ์  ดอกคำ

 

2

3572

1 5677 00098 26 7

เด็กชายพัทธพล แก้วกา

 

3

3573

1 6599 02917 64 2

เด็กชายนฤบดินทร์  ดาบพลอ่อน

 

4

3574

1 5677 00106 13 8

เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เรียบร้อย

 

5

3575

1 5677 00106 85 5

เด็กชายปัณณธร ทาเสน

 

6

3576

1 5677 00105 90 5

เด็กชายวงศกร  ธรรมวงศ์

 

7

3577

1 5677 00105 71 9

เด็กชายวันเฉลิม  คำเรือง

 

8

3578

1 5677 00097 68 6

เด็กหญิงกมลทิพย์ นันถา

 

9

3579

1 5677 00097 51 1

เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ทองคำ

 

10

3580

1 8299 00442 50 5

เด็กหญิงณัฐกมล  เกตุแก้ว

 

11

3581

1 5677 00107 22 3

เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์ไชย

 

12

3582

1 1002 02198 17 8

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ ฟองคำ

 

13

3583

1 5677 00110 79 8

เด็กหญิงวนิดา  เตชะสาย

 

14

3584

1 5677 00098 06 2

เด็กหญิงสุณัฐชยา  เดชะบุญ

 

15

3585

1 5677 00103 19 8

เด็กหญิงอภิชญา   โฉ่พลกรัง

 

 

จำนวนนักเรียน

ชาย

7

คน

หญิง

8

คน

รวม

15

คน

 

นางฐิติภา  ธะนู           ครูประจำชั้น

รายชื่อนักเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3

ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว  ตำบลดงเจน  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

3544

1 5299 02610 39 4

เด็กชายกฤษกร  ปิยะลังกา

 

2

3545

1 5677 00082 41 7

เด็กชายชัยภัทร  จันทา

 

3

3546

1 5677 00091 71 8

เด็กชายฐิติพงศ์  แก้วคำ

 

4

3547

1 4199 03037 36 2

เด็กชายณภัทร   ชมภู

 

5

3552

1 5677 00084 80 1

เด็กชายพีระพัฒน์   วงศ์ไชย

 

6

3553

1 5677 00084 66 5

เด็กชายวิศรุติ   ทิศสุกใส

 

7

3554

1 4897 00066 15 5

เด็กชายวีรภัทร   อินทะนิล

 

8

3555

1 1037 04978 69 5

เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชอบจิตต์

 

9

3556

1 5677 00090 05 3

เด็กหญิงขวัญข้าว   การเร็ว

 

10

3557

1 5677 00088 45 8

เด็กหญิงเจนจิรา   สมเครือ

 

11

3558

1 5677 00092 95 1

เด็กหญิงธารธารา   สำราญใจ

 

12

3559

1 9598 00297 83 9

เด็กหญิงบุณยวีย์   แซ่ฟุ้ง

 

13

3560

1 5677 00079 99 8

เด็กหญิงลัลล์ลลิล   ทามัน

 

14

3561

1 5677 00084 01 1

เด็กหญิงวิลาสินี   เรียบร้อย

 

15

3562

1 5677 00096 15 9

เด็กหญิงวีรัษญา   บัวไข

 

16

3567

1 2090 00815 02 5

เด็กหญิงลัลนา   สมุทรจักร

 

17

3586

1 1692 00144 31 1

เด็กชายนที  มากวัฒนาพร

 

18

3587

1 5677 00087 61 3

เด็กชายถิรคุณ อินต๊ะวงศ์

 

 

จำนวนนักเรียน

ชาย

10

คน

หญิง

8

คน

รวม

18

คน

 

นางนริชา   สำราญใจ             ครูประจำชั้น

 

 

 

รายชื่อนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว  ตำบลดงเจน  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

3493

1 5677 00062 39 4

เด็กชายพัชรพล  เดชบุญ

 

2

3501

1 5677 00060 35 9

เด็กหญิงนิชนันท์  ชอบจิตต์

 

3

3503

1 6292 00069 51 0

เด็กหญิงกชพร  สังข์สอาด

 

4

3506

1 5677 00061 47 9

เด็กหญิงสรวีย์  การเร็ว

 

5

3517

1 5677 00064 98 2

เด็กชายจตุรภัทร  ตันกูล

 

6

3518

1 3199 01495 06 2

เด็กชายจีรวัฒน์  ไชยคำมี

 

7

3519

1 5101 01683 47 6

เด็กชายชาติอาชาไนย  ฟองจำ

 

8

3520

1 5677 00070 27 3

เด็กชายนนทกร  พันธ์ผล

 

9

3521

1 1043 01502 99 5

เด็กชายปัณฑารีย์  สุยะหลาน

 

10

3522

1 5677 00070 03 6

เด็กชายเพชรมณีกร  ตันกูล

 

11

3523

1 5677 00063 05 6

เด็กหญิงณัฐวรา  ฟองจำ

 

12

3524

1 5677 00073 70 1

เด็กหญิงธัญชนก  ดุเหว่า

 

13

3526

1 5677 00057 02 1

เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีหาตา

 

14

3528

1 5677 00064 99 1

เด็กหญิงมนัสนันท์  อิ่มจำลอง

 

15

3529

1 5677 00074 05 8

เด็กหญิงวารุณี  ชอบจิตต์

 

16

3530

1 5677 00058 78 8

เด็กหญิงโศรัชชญา  จิตราภรณ์

 

17

3531

1 5677 00075 02 0

เด็กหญิงสุภาธิดา  ฟองคำ

 

18

3542

1 3294 00176 13 4

เด็กชายออมสิน  จำปาทอง

 

19

3565

1 1037 04869 10 1

เด็กชายภูรินท์  มะโนชาติ

 

20

3569

1 5677 00071 56 3

เด็กหญิงจิณณพัต บุญถา

 

21

3588

5 5688 00010 49 7

เด็กชายไห่ตั๋ว หวัง

 

 

จำนวนนักเรียน

ชาย

10

คน

หญิง

11

คน

รวม

21

คน

 

นางสาวราตรี  วงศ์ไชย            ครูประจำชั้น

 

 

 

รายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว  ตำบลดงเจน  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

3487

1 5677 00062 08 4

เด็กชายจักรภัทร  เครือสาร

 

2

3489

1 5677 00052 32 1

เด็กชายชนกันต์  ฟองจำ

 

3

3490

1 5677 00052 33 0

เด็กชายเติมทรัพย์  แสนยศ

 

4

3491

1 5677 00048 20 1

เด็กชายเทพกวี  การเร็ว

 

5

3492

1 5677 00052 50 0

เด็กชายนฤชิต  มนตรี

 

6

3494

1 5677 00060 81 2

เด็กชายพีรวัตร์  ศรีลาศักดิ์

 

7

3495

1 1103 01563 87 7

เด็กชายศุภกิจ  เหมสิขันทกะ

 

8

3496

1 5603 01544 91 7

เด็กหญิงกวินทรา  เดชะบุญ

 

9

3498

1 5677 00058 51 6

เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฟองจำ

 

10

3499

1 5677 00051 06 6

เด็กหญิงลิลาวรรณ  วงค์เปี้ย

 

11

3500

1 5677 00054 25 1

เด็กหญิงณัฐวดี  กันทะวัง

 

12

3502

1 5677 00047 02 6

เด็กหญิงพรรณวดี  เรียบร้อย

 

13

3504

1 1032 00306 14 6

เด็กหญิงภควดี  ชมัฒพงษ์

 

14

3505

1 5677 00051 18 0

เด็กหญิงวีนัส  เตชะสาย

 

15

3507

1 1297 01579 86 8

เด็กหญิงอรกัญญา  วงค์ไชย

 

16

3508

1 5677 00054 00 6

เด็กหญิงอริสรา  โภควัชน์

 

17

3509

1 5677 00045 61 9

เด็กหญิงอัญชลี  ศรีวิรัตน์

 

18

3516

1 8493 00181 63 8

เด็กหญิงสุพิชา  นามอยู่

 

19

3538

1 5677 00050 72 8

เด็กหญิงชุติมา  เมตตานันตา

 

20

3543

1 5677 00038 53 1

เด็กชายชวัลวิทย์  ลีลารัชชานนท์

 

21

3564

1 5977 00052 36 4

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ วงค์ไชย

 

 

จำนวนนักเรียน

ชาย

7

คน

หญิง

14

คน

รวม

21

คน

นางกัลยา  สุวรรณพัฒน์           ครูประจำชั้น

 

 

รายชื่อนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว  ตำบลดงเจน  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

3421

1 1398 00181 24 2

เด็กหญิงชีวาพร  โทนะพันธ์

 

2

3432

1 5677 00029 86 9

เด็กชายธีรภัทร  สิมพล

 

3

3433

1 9599 01293 21 9

เด็กชายภานิพัฒน์  มิ่งสอน

 

4

3434

1 5677 00036 82 2

เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรีชัย

 

5

3435

1 1002 02083 70 2

เด็กหญิงกัน  แซ่โซว

 

6

3436

1 5677 00035 87 7

เด็กหญิงกฤตติกา  ไชยวุฒิ

 

7

3438

1 5677 00039 23 6

เด็กหญิงปฐมพร  ชอบธรรม

 

8

3439

1 5677 00037 58 6

เด็กหญิงศุภาวรรณ  ชอบจิตต์

 

9

3441

1 5677 00021 58 2

เด็กหญิงณัฐชยา  สุยะหลาน

 

10

3442

1 5677 00025 69 3

เด็กชายนวพล  กอนตระกูล

 

11

3447

1 5599 00612 66 7

เด็กหญิงภัณฑิรา  สีมาเหล็ก

 

12

3452

1 5677 00034 07 2

เด็กชายธนาธิป  วงศ์อ่อน

 

13

3454

1 1199 02593 14 1

เด็กชายธีรพัฒน์  ฟักแก้ว

 

14

3455

1 1199 02593 15 9

เด็กชายพีรพัฒน์  ฟักแก้ว

 

15

3457

1 5677 00032 98 3

เด็กชายภูมิพัฒน์  ธุวะคำ

 

16

3471

1 5677 00026 66 5

เด็กชายโกวิทย์  นาจักร์

 

17

3472

1 5677 00034 74 9

เด็กชายตุลธร  ทาเสน

 

18

3510

1 5677 00044 48 5

เด็กหญิงเพ็ญพิชญ์ชา  เมืองวงศ์

 

19

3512

1 5677 00018 69 7

เด็กชายเตชสุภัทร  ศรีประภา

 

20

3514

1 1398 00190 92 6

เด็กชายปุญญพัฒน์  ธิมาไชย

 

21

3539

1 5677 00040 40 4

เด็กชายนันทศักดิ์  เผ่าเครื่อง

 

22

3540

1 5677 00032 62 2

เด็กชายธนโชติ  วาทวัฒนศักดิ์

 

23

3563

1 1007 04349 54 7

เด็กชายอัครเดช  บุญยังกองแก้ว

 

 

จำนวนนักเรียน

ชาย

15

คน

หญิง

8

คน

รวม

23

คน

นางพาดี  คุ้มพ่วงดี       ครูประจำชั้น

 

 

รายชื่อนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว  ตำบลดงเจน  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

3405

1 5601 01672 38 5

เด็กหญิงพรทิพย์  งานดี

2

3407

1 5677 00007 58 0

เด็กหญิงมัชฑิมา  นิทอน

3

3418

1 5677 00011 75 7

เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วทุ่ง

4

3419

1 5677 00014 05 5

เด็กหญิงปพิชญา  สิงห์แก้ว

5

3420

1 5677 00017 21 6

เด็กหญิงดิษญา  วงค์วิทย์

6

3422

1 5677 00022 91 1

เด็กหญิงอภิษฎา  นามแก้ว

7

3424

1 1022 00303 07 3

เด็กชายนิชคุณ  โพประยูร

8

3426

1 5677 00022 60 1

เด็กหญิงสุธีมนต์ เครืออินทร์

9

3431

1 5677 00013 04 1

เด็กหญิงชุติกาญจน์  นามแก้ว

10

3458

1 5677 00023 97 6

เด็กหญิงกนกวรรณ  คำสอิ้ง

11

3468

1 1199 02535 38 8

เด็กหญิงเมธาพร  ฟักแก้ว

12

3485

5 5687 00000 14 7

เด็กชายเจิ้นเจ  เชา

13

3515

1 5677 00022 32 5

เด็กชายณัฐภัณ  เพียรจริง

14

3535

1 5101 01604 44 4

เด็กชายภูมิพัฒน์  เรียบร้อย

15

3541

1 5677 00022 64 3

เด็กหญิงไพรพฤกษา  สำราญใจ

16

3566

1 1037 04639 61 1

เด็กหญิงอริสรา มะโนชาติ

 

จำนวนนักเรียน

ชาย

5

คน

หญิง

11

คน

รวม

16

คน

 

นางวิภาดา ศรีวิชัย       ครูประจำชั้น

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว  ตำบลดงเจน  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

3396

1 5601 01666 39 3

เด็กชายสถาพร  ชอบจิตต์

2

3403

1 5677 00001 34 4

เด็กชายธีรพัฒน์  วงศ์ไชย

3

3404

1 5099 66731 38 9

เด็กหญิงพัฒน์นรี  จิตต์มะโน

4

3406

1 5677 00005 13 7

เด็กหญิงศิริณทิรา  สายขุน

5

3408

1 1007 04184 36 0

เด็กหญิงธัญญาดา  ปูเลย

6

3409

1 1020 04124 91 9

เด็กหญิงกมลพร สังข์สอาด

7

3449

1 5601 01656 65 7

เด็กชายณภัทร  เครือสาร

8

3450

1 1199 02501 31 9

เด็กชายทินภัทร  แสงวรรณดี

9

3460

1 5601 01672 09 1

เด็กหญิงจิรชยา  คำปันติ๊บ

10

3467

1 5601 01671 27 3

เด็กหญิงภัทรวดี  สิงห์แก้ว

11

3473

1 5677 00001 93 0

เด็กหญิงจิรชญา  สร้อยบุญมา

12

3511

1 5677 00002 47 2

เด็กชายกิตติศักดิ์  ชอบจิตต์

13

3568

1 1047 00210 16 5

เด็กชายณัฐภูมิ  สมุทรจักร

14

3570

1 1029 00218 92 3

เด็กชายยุทธศาสตร์  ฟองคำ

 

จำนวนนักเรียน

ชาย

7

คน

หญิง

7

คน

รวม

14

คน

 

นางสาวอังค์วรา  สมดี             ครูประจำชั้น

 

 

 

 

รายชื่อนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว  ตำบลดงเจน  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

3375

1 5099 66608 14 5

เด็กชายเตวิช  ฟองคำ

2

3378

1 5601 01641 35 8

เด็กชายสิทธิชัย  พาลี

3

3394

1 9599 01106 11 7

เด็กชายสิทธิโชค  สอนสิทธิ์

4

3395

1 5601 01656 46 1

เด็กชายอิทธิพัทธ์  นามแก้ว

5

3397

1 1002 01977 81 5

เด็กหญิงพิรุฬหกานต์  จรรยาเพศ

6

3398

1 5601 01654 10 7

เด็กชายกิตติ์ขจร  สุภาษา

7

3415

1 5601 01643 47 4

เด็กชายศักรินทร์  บุญเรือง

8

3427

1 5399 01029 28 1

เด็กหญิงกาญจนสุดา  สอนใจ

9

3456

1 5601 01660 81 6

เด็กชายภานุวัฒน์  สุภาษา

10

3475

1 1396 00457 07 4

เด็กชายภานุวัฒน์  ถันทอง

11

3483

1 3193 00086 46 0

เด็กชายศุภกิจ  ใจยะ

 

จำนวนนักเรียน

ชาย

9

คน

หญิง

2

คน

รวม

11

คน

นางสาวศศิธร  แสงดอก            ครูประจำชั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค้นหา

ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน
ป้ายโฆษณา
รมต.กระทรวงศึกษาธิการ
ป้ายโฆษณา
เลขาธิการ กพฐ
ป้ายโฆษณา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ป้ายโฆษณา
ผอ.สพป.พะเยาเขต 1
ป้ายโฆษณา
ข่าวลมฟ้าพยากรณ์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา